2016 nummer 6
Læs seneste nummer

Bladet udgives af Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup.

Fællesbladet har egen redaktion der sørger for bladets udgivelse og fremskaffer annoncer og stof til bladet.

Fællesbladet udkommer 6 gange årligt i 5.000 eksemplar og udsendes til alle husstande i Beder-Malling-Ajstrup området.

Vær med til at lave Fællesbladet

I gruppen af frivillige, som laver Fællesbladet, mangler vi nu en, der kan hjælpe med at foretage den grafiske opsætning af bladet. Hertil anvender vi programmet InDesign. Kender du ikke InDesign, giver vi gerne en introduktion. Er du interesseret, så ring til Vagn Toft på tlf. 4274 6434.

Udgivelsesplan 2017

  • Nr.1: 07. jan. deadline 28. nov. 2016
  • Nr.2: 18. mar. deadline 13. feb.
  • Nr.3: 27. maj. deadline 24. apr.
  • Nr.4: 05. aug. deadline 19. jun
  • Nr.5: 23. sep. deadline 21. aug.
  • Nr.6: 18. nov. deadline 16. okt.

Hvad gør du, når Fællesbladet ikke kommer?