2017 nummer 6
Læs seneste nummer

Bladet udgives af Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup.

Fællesbladet har egen redaktion der sørger for bladets udgivelse og fremskaffer annoncer og stof til bladet.

Fællesbladet udkommer 6 gange årligt i 5.000 eksemplar og udsendes til alle private husstande i Beder-Malling-Ajstrup området, der ikke har "Nej tak til reklamer og ugeaviser".

Udgivelsesplan 2018

OBS: i 2018 udkommer Fællesbladet tirsdag/onsdag i stedet for i weekenden
  • Nr.1: 10. jan. deadline 27. nov. 2017
  • Nr.2: 21. mar. deadline 12. feb.
  • Nr.3: 23. maj. deadline 23. apr.
  • Nr.4: 08. aug. deadline 25. jun.
  • Nr.5: 19. sep. deadline 13. aug.
  • Nr.6: 21. nov. deadline 15. okt. 

Hvad gør du, når Fællesbladet ikke kommer?