Fællesbladet

Bladet udgives af Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup.

Fællesbladet har egen redaktion der sørger for bladets udgivelse og fremskaffer annoncer og stof til bladet.

Fællesbladet udkommer 6 gange årligt i 5.000 eksemplar og udsendes til alle private husstande i Beder-Malling-Ajstrup området, der ikke har "Nej tak til reklamer og ugeaviser".

Udgivelsesplan 2021

  • Nr.1: 13./14.. jan. deadline 30. nov. 2020

  • Nr.2: 17./18,. mar. deadline 8. feb.

  • Nr.3: 19./20. maj deadline 12. apr.

  • Nr.4: 04./05. aug. deadline 14. jun.

  • Nr.5: 22./23. sep. deadline 16. aug.

  • Nr.6: 10./11.. nov. deadline 04. okt.

Hvad gør du, når Fællesbladet ikke kommer?

Se 'Mangler i postkassen'

2021nr5.pdf