nr4lp

Årgang 12 - nr.4 - August 2000

Lokalprojektet

Dialogen med kommunen fortsætter

Af Niels Kjølhede, formand for BMA F ællesråd

Efter sommerferien er arbejdsgrupperne nu atter i gang med lokalprojektet mellem Århus Kommune og vores område. Projektet er et forsøg, besluttet af Århus Byrad, og går ud på at bygge bro mellem Århus Kommunes administration på den ene side og vore lokale interesser på den anden side. Samtale fremmer forståelsen! Forsøget løber fra 1998 til 2002.

Særnummer af Fællesbladet på vej

I øjeblikket arbejder vi ihærdigt på at udgive et særnummer af Fællesbladet.

Et temanummer, der handler om de ideer, visioner, ønsker og interesser, som grupperne har arbejdet med til i dag, på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse sidste år. Der blevogså holdt et borgermøde, hvor de fire arbejdsgrupper blev nedsat under temaerne:

  • Kompetence, dialog og samarbejde
  • Trafik og kollektiv trafik
  • Boligudbygning og grønne områder
  • Fritid og kultur

Arbejdsgrupperne "Trafik og kollektiv trafik" samt 'Boligudbygning og grønne områder' er for nyligt gået sammen til en stor gruppe kaldet "Gruppen for planlægning og udvikling".

Fra de første møder til i dag kan mærkes en større åbenhed mellem embedsmændene og os. Vigtigt for et frugtbart samarbejde!

Borgermøde 2. oktober - også for dig!

Vi vil meget gerne præsentere vores ideer for alle beboere i vores område, så vi kan få en dialog i gang om, hvorvidt det er netop de ting, vi har fundet frem til, som folk generelt ønsker skal være fremtiden på vores egn.

Temanummeret bliver hustandsomdelt i Beder-Malling-Ajstrup-området i slutningen af september, og lægger dermed op til et stort borgermøde 2. oktober, hvor vi håber at se rigtig mange borgere og høre jeres mening ! Borgermødet foregår på Malling Skole og starter kl. 19.30.

Her vil arbejdsgrupperne præsentere deres resultater og lægge op til debat. Der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmålog komme med gode forslag.

Du kan også være med!

Har du ideer eller forslag til forbedringer i vores område eller blot lyst til at tage del i arbejdsgruppernes virke?

Arbejdsgrupperne er åbne for alle, så meld dig under fanerne, der er brug for dig! Her er en enestående chance for at lære andre folk i området og din egn endnu bedre at kende og desuden de embedsmænd i Århus kommune, der forvalter vores område.

Grupperne holder møde cirka 1 gang om måneden. Mødetidspunkter og sted findes på hjemmesiden, Lokal hukommelse, www.bma.dk. Her ligger også referater fra tidligere møder i grupperne. Kontakt Fællesrådet!