prohvem

Årgang 12 - særnummer - September 2000

Hvem er vi?

Arbejdsgruppen for fritid og kultur.

Gruppens medlemmer fra lokalområdet: :

Heino Krüger fra Fællesrådet, Vivi Dybdal fra aftenskolen Fælles Fritid, lngwardt Ziethen fra BMI, Lene Sepstrup fra Beder-Malling bibliotek, Erik Moes og Bruno Kurtzmann.

Fra Århus Kommune deltager: Hans van Brinsbergen fra Fritids- og Kulturforvaltningen og Poul Øxenholt fra skoleforvaltningen.

Vi vil gerne have flere borgere fra både Beder og Malling med i gruppen.

Er du interesseret, så kontakt tovholdcr Lene Sepstrup, Beder-Malling bibliotek, Kirkebakken 41, tlf. 89 93 65 19.

Arbejdsgruppen for dialog og samarbejde og udlægning af kompetence:

Gruppens medlemmer fra lokalområdet:

Niels Blicher, Jørgcn Bak og Jan Brinck Jensen fra Beder samt Allan Pedersen fra Malling.

Fra Århus Kommune deltager: Birgit Donslund (tovholder for gruppen), Torben Fladeland Iversen, Claus Rasmussen, Jonna Holm Pedersen og Poul Øxellholt.

Har du lyst til at være med, så kontakt tovholder Jørgen Bak, tlf. 8693 7253.

Gruppen for planlægning og udvikling.

Gruppens medlemmer fra lokalområdet:

Niels Kjølhede, Ajstrup, N.J. lngemann Sørensen, Beder, .Jan Brinck Jensen, Beder, Sonja Andersen, Beder, Ove Andersen, Bedcr, Birgit Hinrup, Malling, Morten Sejersen, Fløjstrup, Jens Peder Kristensen, Malling, Birte Buhl, Grøn Guide, Malling, Kim Rasmussen, Malling, Grethe Christensen, Malling.

Fra Århus Kommune deltager: Karsten Rohbrandt, Århus Sporveje, Birte Nielsen, Vejkontoret, Anne Lisbeth Sørensen, Vejkontoret, Ole Skou Rasmussen, Naturforvaltningen.

Har du lyst til at være med, så kontakt tovholder Jens Peder Kristensen, tlf.86933116.