Fællesbladet

I det seneste nummer af bladet, kan man finde det nye kort over stier i vort område. 

Bladet udgives af Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup.

Fællesbladet har egen redaktion der sørger for bladets udgivelse og fremskaffer annoncer og stof til bladet.

Fællesbladet udkommer 6 gange årligt i 4.500 eksemplar og udsendes til alle private husstande i Beder-Malling-Ajstrup området, der ikke har "Nej tak til reklamer og ugeaviser".

Udgivelsesplan 2023

Hvad gør du, når Fællesbladet ikke kommer?

Se 'Mangler i postkassen'

2023nr5.pdf