Fællesbladet

I det seneste nummer af bladet, kan man finde det nye kort over stier i vort område.

Bladet udgives af Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup.

Fællesbladet har egen redaktion der sørger for bladets udgivelse og fremskaffer annoncer og stof til bladet.

Fællesbladet udkommer 6 gange årligt i 4.500 eksemplar og udsendes til alle private husstande i Beder-Malling-Ajstrup området, der ikke har "Nej tak til reklamer og ugeaviser".

Udgivelsesplan 2023

  • Nr.1: 04./05. jan. deadline 28. nov. 2022

  • Nr.2: 15./16. mar. deadline 6. feb.

  • Nr.3: 31. maj/01. juni deadline 24. apr.

  • Nr.4: 09./10. aug. deadline 12. jun.

  • Nr.5: 21./22. sep. deadline 14. aug.

  • Nr.6: 15./16. nov. deadline 09. okt.

Hvad gør du, når Fællesbladet ikke kommer?

Se 'Mangler i postkassen'

2023nr1.pdf