Fællesbladet

Bladet udgives af Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup.

Fællesbladet har egen redaktion der sørger for bladets udgivelse og fremskaffer annoncer og stof til bladet.

Fællesbladet udkommer 6 gange årligt i 5.000 eksemplar og udsendes til alle private husstande i Beder-Malling-Ajstrup området, der ikke har "Nej tak til reklamer og ugeaviser".

Udgivelsesplan 2020

  • Nr.1: 08./09. jan. deadline 25. nov. 2018

  • Nr.2: 18./19. mar. deadline 10. feb.

  • Nr.3: 03./04. juni deadline 27. apr.

  • Nr.4: 05./06. aug. deadline 15. jun.

  • Nr.5: 16./17. sep. deadline 10. aug.

  • Nr.6: 11./12. nov. deadline 05. okt.

Hvad gør du, når Fællesbladet ikke kommer?

Se 'Mangler i postkassen'

2020nr5.pdf