nr4lp

Årgang 11 - nr.4 - August 1999

Lokalprojektet

Borgermødet 3. juni på Beder sognegård.

På borgermødet, hvori deltog 35 personer (23 fra lokalområdet, 5 fra kommunen, 6 fra Fællesrådet), blev der givet en orientering om projektet af Niels Blicher fra Fællesrådet.

Under den efterfølgende debat, blev der fremsat mange gode forslag til samarbejdsemner for lokalprojektet, af disse kan nævnes:

  • Trafikale forhold omkring Beder butikstorv
  • Bedre udnyttelse af Beder butikstorv
  • Bedre indflydelse på udarbejdelse af lokalplaner
  • Bibliotekets "Kulturloft" som mødelokale for Lokalprojektet
  • Trafiksikring af Ajstrup by
  • Nærbrugsstationen: Mulighed for genbrug af effekter .

Spørgeskemaundersøgelsen:

Spørgeskemaundersøgelsen er nu afsluttet.

Der blev udsendt 3374 skemaer og der er returneret 1298 skemaer.

Svarprocent 38,5 %, hvilket er et meget flot resultat. Tilsvarende svarprocenter pleje at ligge på 20-25 %.

En rapport over de modtagne svar er under udarbejdelse, og resultatet vil blive bragt næste nummer af FællesBladet op fulgt af et nyt Borgermøde, hvor der bl.a. vil blive drøftet, hvor de 1298 træer skal plantes i lokalområdet.