nr6fr

Årgang 11 - nr.6 - November 1999

Nyt fra Fællesrådet

Godt Nytår fra Fællesrådet

Vi nærmer os med hastige skridt et nyt årtusinde, og jeg vil derfor gerne på Fællesrådets vegne takke såvel redaktion, læsere, som vore annoncører, for det år som snart rinder ud.

For de fleste er det en speciel milepæl at stå tæt på år 2000 - men ud over det forventes der ikke de store forskelle fra tidligere årsskifte. De fleste har en indgroet optimisme om fremtiden, men når realiteterne og hverdagen begynder at tegne sig, ændres opfattelsen. Det er dog aldrig nogen skade at se lyst på tiden der kommer. Som det sikkert er de fleste bekendt, blev Beder, Malling og Ajstrup området udvalgt til at deltage i et lokalprojekt med Århus Kommune, og vi håber der her ligger nogle perspektiver for de kommende år. Foreløbig har der ikke været synlige resultater, men efter afslutningen af borgerundersøgelsen i sommer, er der begyndt at tegne sig nogle områder, der særligt har lokalbefolkningens interesse. Det er her vi sammen med Århus Kommune skal prøve at finde en fællesnævner, afprøve nogle grænser og drage vores erfaringer til gavn for kommunen, men i ikke mindre grad for lokalområdet. Forventningerne er store - vi håber de vil blive indfriet.

Jeg vil derfor slutte dette sidste nummer af Fællesbladet 1999 med ønsket om en glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår 2000 til alle.

På Fællesrådets vegne

Niels Blicher.