Mangler i postkassen

Hvad gør du, når Fællesbladet ikke kommer?

Hvis din adresse er registreret som erhvervsadresse eller du har "Nej tak til reklamer og ugeaviser" på postkassen, modtager du ikke Fællesbladet. Hvis du har "Nej tak til reklamer" skal du modtage Fællesbladet.

Hvis du, på trods af disse begrænsninger, ikke har modtaget Fællesbladet, skal du henvende dig til FK Distribution på formularen:

https://fk.dk/Contact/Forbrugerkontakt/RegisterComplaint efter at du har modtaget gratis ugeaviser (eller reklamer) uden at Fællesbladet er kommet med. Hold derfor godt øje med Udgivelsesplanen på forsiden af vores hjemmeside eller på side 2 i bladet.

Starter du fra hjemmesiden www.fk.dk, skal du klikke på ’Registrer din reklamation her’ og derefter 'Registrer reklamation'.

Du vil dog ikke få bladet efterleveret, men forhåbentlig kommer det i din postkasse fremover. Du kan i stedet finde bladet forskellige steder:

  • På biblioteket

  • I Egelund

  • I Brugserne

  • I Sognegårdene

  • Hos Malling Bio