protrafik

Årgang 12 - særnummer - September 2000

Trafik, byplaner og det grønne

Gruppen for planlægning og udvikling

Gruppen arbejder med emner inden for trafik, kollektiv trafik, byplanlægning og grønne områder. Da vi dækker relativt mange emner, har vi typisk et hovedtema på hvert af vores møder.

Borgere, der ikke ønsker at deltage i alle møder, kan så deltage i netop de møder, som de finder mest interessante. Gennem de sidste 10 år har der, som angivet på kortet over lokalområdet på midtersiderne, været mange henvendelser til Fællesrådet om emnerne. Der har været langt mellem de opgaver, som det er lykkedes at få sat i gang, men af større projekter, hvor Fællesrådet er blevet hørt, kan nævnes cykelstien ved Ajstrupvej, renovering af Bredgade i Malling, placering af antennemast for Sonofon i Malling.

Kommunen afsætter efter Fællesrådets mening for lidt penge til mindre anlægs-/renoveringsarbejder i yderområderne. Derfor er det meget svært at få sat arbejder i gang i vores område.

Gruppen lagde ud med at udarbejde nogle visioner for Beder-Malling-Ajstrup-området. På basis af dem har gruppen i løbet af det førstc års tid sat fokus på cykelsti-projekter, kommuneplanen, busforbindelser og byforskønnelse. Mange af emnerne er beskrevet i dette blad.

© Kommentarer om indhold til Webeditor, revideret 08. april 2001