probusser

Årgang 12 - særnummer - September 2000

Hurtigere busser til arbejde

Fra Beder og Malling har vi en god busservice leveret af amtet. Vi kan med regelmæssige busser hurtigt komme både til Odder og Århus Rutebilstation. Alligevel tager en typisk tur til en arbejdsplads i Århus Nord 70 minutter med bus, mens den kan gøres på 30 minutter i bil uden for den værste myldretid. Bussen tager så lang tid fordi den, ud over at stoppe og standse mange steder, også lider under de samme problemer med at komme frem som bilerne. Forskellen skyldes også de kringlede skifteforhold omkring rutebilstationen.

Både bilister og busbrugere kan være enige om, at kan busserne køre hurtigere, får vi måske flere med busserne. Er der flere med busserne får, vi flere daglige afgange, alt i alt en positiv spiral. Samtidigt bliver bilkoerne da i alt fald ikke længere, når flere personcr bruger bussen.

Der kan gøres meget for at forbedre bussernes hastighed. Nogle forslag har været fremme:

Den gl. Beder Landevej som busvej

Den gamle Beder Landevej kunne åbnes for busser fra lyskrydset til Oddervej (se nr. 26 på kortet i midten). Langs Oddervej ud for Fulden kan der laves en bussluse, som gør det muligt for busserne at glide ind i trafikken på Oddervej. Fordelene er, at der kan laves et busstop tæt ved beboerne langs vejen, og bussen kan komme nogle minutter hurtigere ind til byen. Ulempen er, at den relativt fredelige vej igen vil blive belastet af busdrift.

Busbane på Oddervej

I dag i den værste myldretid er det klitume, at man holder sig i kø i højre side af vejen. Nogle enkelte formastelige tillader sig at overhale, hvilket nogle gange bliver straffet med, at de ikke får lov at komme ind i køen. Når der nu alligevel er en fri vejbane, hvorfor så ikke bruge den som busbane? Så kan bussen komme hurtigt frem, mens bilisterne pænt venter i køen.

Busprioritering i lyskrydsene

Hvis busbanernc får lov at fortsætte ind gennem Højbjerg, kan busserne udstyres med en lille radiosender, der hele tiden sender "Her kommer jeg" på et par hundrede meters afstand. Når et lyskryds modtager signalet, sørger det for, at der er grønt for bussen, når den når frem til krydset.

Mere effektivitet på rutebilstationen

I dag varer det ofte tre-fem minutter, fra bussen nærmer sig rutebilstationen, til den har foretaget de meget kringledc manøvrer, der skal til for at parkere bussen. Nogle passagerer vælger derfor at stå af et stop tidligere og løbe hen til busstoppet efter rutebilstationen og stå på en anden bus her. Det må kunne gøres hurtigere.

Bussen kører til arbejdspladserne

Hvorfor i det hele taget skifte på rutebilstationen? Nogle morgenbusser kunne i stedet fortsætte direkte til arbejdspladserne. Skønsmæssigt arbejder mellem 500 og 1000 mennesker fra Odder, Malling og Beder i Århus Nord. Hvorfor lader amtet ikke nogle af morgenbusserne fortsætte til Århus Nord, og spare den kringlede parkering på rutebilstationen og skiftetiden til en anden bus? Måske i alt en besparelse på 10-15 minutter.

Skolebusser som lokalbusser

Mange beboere i oplandet synes, busadgangen er utilstrækkclig. Da amtet ikke umiddelbart er villig til at indsætte flere busser, har vi leget lidt med ideen om, at skolebusserne kunne fungcre som lokale busser, der kører fra oplandet til Malling og Beder og dermed giver forbindelse til de mange busser og tog, der kører fra stationsbyerne.

Hvad mener du?

De ovenstående forslag er stadig blot nogle ideer, der bliver drøftet på det helt foreløbige stadie med kommunens teknikere, amtets politikere og alle andre interesserede. Vi er meget interesserede i at høre dine kommentarer ros eller ris eller forbedringsforslag til ideerne. Brug gerne spørgeskemaet bagerst og send dine kommentarer til arbejdsgruppen - eller kom med dem på borgermødet 2. oktober.