nr1lp

Årgang 12 - nr.1 - Januar 2000

Lokalprojektet

I løbet af efteråret 1999 er der blevet afholdt adskillige møder i de enkelte arbejdsgrupper som blev nedsat i forbindelse med Fællesrådets samarbejdsprojekt med Århus Kommune.

Der vil løbende i Fællesbladet blive orienteret om udviklingen som det ses herunder. På et senere tidspunkt indkalder vi til borgermøde omkring forløbet, hvor man ligeledes vil få mulighed for at ytre sig.

Udlægning af kompetence, dialog og samarbejde

Arbejdsgruppen har holdt to møder (samt deltaget i fællesmødet med alle arbejdsgrupperne). Der er drøftet principielle ting i forhold til projektets indhold, herunder at udlægning af kompetence, dialog og samarbejde er relevant i alle arbejdsgrupperne. Det fremgår af borgerundersøgelsen.

Herudover er meldingerne fra undersøgelsen om de generelle forslag på området drøftet bl.a.:

  • om eventuel placering af folk i området.
  • gå-hjem-møder, forbedre lokalplanproceduren
  • overvejelser omforsøgsvis overtagelse af kompetence i området .

Arbejdsgruppen mødes igen i løbet af januar og forventer at kunne komme med forslag til konkrete initiativer inden marts 2000.

Bolig og naturområder

Gruppen har valgt at arbejde med to emner i løbet af foråret.

For det føste vil se på den nuværende kommuneplan og det debatoplæg, som er udarbejdet af kommunen i løbet af 1999. Vi vil se på hvilke visioner, vi gerne vil have fremhævet for lokalområdet, og hvilke krav og rammer, vi har til udviklingen i området.

Vi vil se på, hvad vi ønsker at styrke i lokalområdet, og hvad vi ønsker at mindske.

I løbet af sommeren 2000 håber vi at have et notat klar, hvor vi samler alle vores tanker og ideer. Notatet vil vi så diskutere med lokalområdets beboere for at se, om det kan udbygges med flere ideer , men også for at se, om der er opbakning til de tanker vi har gjort

Dernæst vil vi se på, hvordan vi indenfor planlægningsområdet kan øge den lokale medindflydelse og måske endda til en vis grad flytte noget kompetence ud til lokalområdet.

Vi vil udarbejde en række forslag som vi vil forelægge kommunen i håbet om, at kommunen vil lade os afprøve de foreslåede muligheder i praksis.