10aar

Årgang 11 - nr.1 - Januar 1999

FællesBladet 10 år

Første nummer af FællesBladet udkom den 15. januar 1989.

Bladets 10 års jubilæum har vi valgt at fejre ved at udgive FællesBlad nr. 1 1999 i et større sideantal end vanligt. Dette for at informere lidt mere bredt om lokalsamfundet, end vi normalt har plads på de traditionelle 16 sider .

Opslagstavlen er udgået idet vi gennem det sidste år har modtaget for få bidrag til denne. Skulle der vise sig behov for at genindføre Opslagstavlen, så indfører vi den igen.

På siderne 10, 11 og 17 fortæller vi lidt om, hvad der er skrevet om i bladet gennem de sidste 10 år, samt følger op på, hvad der ellers er sket i vort lokalsamfund.

Ved jubilæer og andre milepæle i tilværelsen, er det meget normalt, at blive lidt nostalgisk tænke tilbage på årene, der er gået, - så det vil jeg gøre i det følgende:

"Den 28.11.1988 sad Ingrid Jespersen, Jonna Nielsen, Lene Gisselmann, Morten Agersnap, Niels Blicher, Svend Bove, Knud Erik Mikkelsen, Taus Nielsen og Ole Johansen på "Eskegården" for at planlægge udgivelse af det første nummer af et blad for lokalområdet Beder, Malling og Ajstrup.

De fleste af os havde aldrig prøvet at "lave blad" før, så vi følte os som Moses måtte have gjort, da han stod ved Det røde Hav. Som tilfældet var med Moses, åbnede der sig en vej, idet Taus Nielsen stillede sig til rådighed som vejviser og henviste os i øvrigt til Ole Rohde Jensen, der stillede sig til rådighed som "fødselshjælper".

Allerede den 7.12.1988 havde Ole Rohde et udkast færdig til, hvordan det første nummer afbladet skulle se ud, - og et forslag til navn på bladet: "FællesBladet".

"Redaktionen" vedtog alt, hvad Ole Rohde kom med, så vi kunne så gå i gang med at indsamle stof til bladet.

Det blev besluttet, at bladet skulle udkomme 4 x årligt i A-4 format og trykkes ved EJOffset i Beder .

For at få økonomien til at hænge sammen, blev der bevilliget tilskud til bladet fra Fællesrådet, ligesom Niels Blicher rettede henvendelse til handlende/erhverv i området for at få disse til at tegne annoncer i bladet.

Efter vi havde indsamlet stof og annoncer til første nummer, gik "Redaktion" og "Teknik" i gang med at skrive, klippe og klistre, rådgivet af Taus og Vagn Nielsen.

"Eskegården" stillede lokaler og skrivemaskiner til rådighed, og Lene Gisselmann, Edel Lundbye og Jonna Nielsen gik i gang med skrivemaskinerne, medens alle vi andre opklæbede resultatet på monteringsarkene. Vor "Pressefotograf" Bent Sejersen havde afleveret billeder til teksterne, så de blev rastet på en kopimaskine.

Efter en travl søndag, kunne vi mandag morgen aflever materialet til trykkeriet...osv.

10 år er nu gået og mange ting er ændret.

Vi er overgået til at udkomme 6 x årligt og FællesBladet har siden nr.3 1991 indeholdt kirkeblad for Beder sogn.

Anette Wulf skriver nu det meste af stoffet på PC. Mange har hjulpet med at få bladet til at udkomme. Ole Fournais var redaktør 1991-1993. Magnus Brøndum har siden 1990 været kasserer, men har nu ønsket at få mere tid til golf, så Poul Lorenzen har derfor afløst ham. Bente Duus Johansen, Per Johansen, Margit Bryder, Lisbeth Jacobsen og Anne Lise Leth Jørgensen har tidligere hjulpet med skrivning, foto, opsætning mv. - EN STOR TAK til alle, der har stillet frivillig, ulønnet arbejdskraft til rådighed.

Mine gode venner og trofaste støtter i arbejdet med FællesBladet, Niels Tanderø og Hans Jørgen Bohlbro, er desværre døde. Ofte går mine tanker til dem.

Tak til vore læsere og annoncører for hjælp og støtte i de sidste 10 år.

Jeg håber, at FællesBladet fortsat kan være med til at holde lokalområdet orienteret om, hvad der sker herude, og ALLE kan bidrage hertil ved at sende stof til bladet.

Venlig hilsen

Ole Johansen