nr1lp

Årgang 11 - nr.1 - Januar 1999

Lokalprojektet

Projektgruppen har afholdt 2 møder.

Det første møde blev holdt på "Eskegården" den 1. december 1998 og det næste på Århus Rådhus den 11. januar 1999.

Det primære formål med møderne har været, dels at gruppens medlemmer lærer hinanden at kende og dels pejle sig ind på emner, der vil egne sig til udbygningen af samarbejdet mellem Århus Kommune og lokalområdet Beder, Malling og Ajstrup.

Et af resultaterne af møderne er, at gruppen er gået i gang med at udarbejde et spørgeskema til en borgerundersøgelse.

Nogle af de forslag, der er fremsat af gruppens medlemmer: "Informationsbehov. Borgeren som bruger af det kommunale system. Kommunikation og samarbejde. Borgermedvirken og borgerindflydelse bredt taget. Trafikale forhold. Fritid- og kultur. Koordineringsbehov for så vidt angår de kommunale aktiviteter. Områder, der med fordel kan uddelegeres. Miljø- og genbrug. Sundhedsprofil. Serviceprofil. Børnepasningsområdet.

Skoleområdet. Ældreområdet. Handel og erhverv. Borgerservicetelefon. Beskæftigelsen." Er emner, der indgår i det iværksatte arbejde.

FællesBladet vil løbende orientere om udviklingen i projektet.

O.J.