procykel

Årgang 12 - særnummer - September 2000

Cykelsti til Ajstrup og stranden

Etablering af en cykelsti fra Malling langs Ajstrupvej til Ajstrup og videre til stranden har de sidste 10 år været højt prioriteret i Fællesrådet. Cykelstien er nu på kommunens stiplan, hvor den er delt op i følgende etaper:

  1. Sti fra eksisterende hovedsti til Askelunden (er etableret).
  2. Fra Askelunden til Snovdrupvej anlægssum 1,55 mill. (Stien bliver påbegyndt i år og forventes færdiggjort næste år som en dobbeltrettet cykelsti med asfaltbelægning).
  3. Snovdrupvej - rundkørslen, anlægssum 0,65 mill. (projektering igangsat).
  4. Rundkørslen - Ajstrup Byvej, anlægssum 0,45 mill.
  5. Ajstrup Byvej - Ørnevænget, anlægssum 1,35 mill.

Etaperne 3,4 og 5 er på kommunens stiplan, men i ikke-prioriteret rækkefølge. Skønsmæssigt vil det vare ca. 10 til 15 år endnu, inden stien er etableret helt til stranden, idet kommunens budget til stianlæg årligt er på i alt 4,2 mill. kr., og der er ønsker fra hele kommunen for ca. 76 mill. Prioriteringen på stiplanen foretages afkommunens vejkontor efter forskellige kriterier, såsom trafiksikkerhed, ønsket om et sammenhængende overordnet cykelstisystem m. v.

Fællesrådet forsøger til stadighed at få anlæggelsen af Ajstrup-stien fremskyndet.

Underskrifter i Ajstrup I Ajstrup har beboere etableret en lokal trafikgruppe, som har taget initiativ til en underskriftindsamling blandt de matrikelejere langs Ajstrupvej fra Askelunden til rundkørslen samt Ajstrup Strandvej til Campingpladsen ved Ajstrup Strand, som vil skulle afgive jord til stien. Næsten alle har skrevet under, enkelte var dog ikke at træffe. Fællesrådet har herefter haft foretræde for Udvalget for tekniske anliggender for at fremlægge argumenterne for, at stien skal etableres i et hurtigere tempo.

Vi håber nu, at anlæggelse af stien vil blive fremskyndet.