prolytte

Årgang 12 - særnummer - September 2000

Lad os lytte til hinanden

Arbejdsgruppen for dialog og samarbejde samt udlægning afkompetence.

Det tunge navn skyldes, at det egcntlig er to ret forskellige emner, der behandles, men der var et stort personsammenfald blandt dem, der var interesserede i emnerne. Så det blev samlet under en hat.

For lidt information

Et af de væsentligste emner er information. Både fra lokalsamfundet til kommunale embedsmænd, fra kommunen tilområdets beboere og mellem os, der bor i området. Vi har allerede flere muligheder: Fællesbladet, hjemmesiden www.bma.dk og aviser som Odder Avis, Århus Stiftstidende, JP Århus. Der bliver også afholdt orienteringsmøder fra tid til anden, men ofte med få fremmødte. Vi har diskuteret, hvordan det kan blive bedre.

Tavler?

I arbejdsgruppen arbejder vi med ideen om at opsætte informationstavler. Umiddelbart har vi fokuseret på en i Beder og en i Malling, men der bør nok også være tavler i Egelund og i Ajstrup. Som supplement til de sædvanlige borgermøder overvejer vi, om der kan laves andre former for lokal dialog, f.eks. diskussionsboder i Egelund i forbindelse med arrangementer eller på "torvedage", hvor folk kan kombinere en lokalsnak med lørdagsindkøbene.

Kommmunal kvikskranke?

Som borger i kommuen er der indimellem behov for at få klaret enkle problemer, modtage eller aflevere blanketter og få yderligere information om kommunale ydelser. Vi kunne forestille os, at der oprettes en kvikskranke i området, hvor man kan få klaret den slags, uden at skulle rejse rundt i den halve kommune. Personlig betjening har ofte en betydelig større værdi end telefonbetjening og/eller elektroniske blanketter.

Opdager du også lokalplanen for sent?

Forbedret viden om, hvad der sker i kommunen, er af stor værdi for lokalområdet. Derfor kunne vi tænke os at lave orienterende møder fx om den proces, som en lokalplan gennemløber, så man bedre kan deltage i diskussionen om dens udformning.

Hvem skal beslutte?

Formelt set har vi valgt nogle byrådspolitikere, der træffer de politiske beslutninger, mens de kommunale embedsmænd håndterer den praktiske realisering af disse rammer. Måske skulle vi blande os mere i denne proces? Det er blevet diskuteret i arbejdsgruppen, hvor vi har identificeret nogle centrale spørgsmål: Hvem skal egentlig have kompetenccn? Skal det være Fællesrådet og kan det "holde til det" i den nuværende udformning?

Skal vi overveje at ændre repræsentationen i Fællesrådet? Skal der være formelle, demokratiske valg til et "lokalråd", der får en formel kompetence? Har vi overhovedet "lyst" til at overtage kompetence? (det kan jo føre til at man skal træffe upopulære beslutninger).

Vi har ikke noget endeligt bud - vi savner nogle flere meldinger fra jer medborgere, som vi håber, I vil skrive på spørgeskemaet bagerst, og medbringe på borgermødet 2. oktober på Malling Skole kl. 19.30.

Da vi er meget få lokale med i denne gruppe, vil vi gerne have dig med.

Henvend dig til Jørgen Bak, tlf. 86937253.