provision

Årgang 12 - særnummer - September 2000

Visioner for Beder-Malling-Ajstrup

Vi valgte at finde frem til vores visioner for, hvordan Beder Malling Ajstrup-området skal udvikles over de næste 5-10 år. Disse visioner vil vi nu præsentere her i Fællesbladet i håbet om, at læserne ( du) får lyst til at kommentere dem eller har forslag til flere visioner for lokalområdet.

Visionerne hænger ofte sammen på kryds og tværs, men for læsbarhedens skyld er de grupperet under en række overskrifter.

Trafik

Vi vil gerne have mere sikre veje.

Efterhånden som der blive bygget flere boliger langs indfaldsvejene til Beder og Malling, bliver bilernes store hastighed et større problem, som må løses.

Vi vil gerne have en hurtigere busforbindelse fra området til arbejdspladserne. I dag tager det ofte mere end en time at komme fra hjem til en arbejdsplads i det nordlige Århus, ogdet, synes vi, er for lang tid for 20 km.

Vi vil gerne have bedre stiforbindelser. Det er ikke muligt at komme sikkert til stranden på cykel fra Beder og Malling, og børn i Fløjstrup og Ajstrup mangler en sikker skolevej. En sti fra det sydlige Malling til Malling Skole bør overvejes, ligesom vi kunne bruge cykelstier til Tulstrup, Mårslet og Solbjerg.

Byerne

Vi vil gerne bevare adskillelsen mellem Beder og Malling. Byerne kan hurtigt vokse sammen, hvis kommunens visioner om udbygning realiseres. Det, synes vi, vil være uheldigt, fordi vi vil hellere bo i to byer med hver 4000 indbyggere end i en by med 8000 indbyggere. Desuden ønsker vi at bevare det grønne område mellem byerne.

Vi vil gerne bevare landsbyerne Ajstrup, Fløjstrup, Tulstrup med flere som landsbyer. Beder og Malling må ikke vokse så tæt på, at de små samfund mister deres selvstændige landsbypræg.

Vi vil gerne have kønnere byer i Beder og Malling. Vejtræer, ordentlige fortove og mere langsigtet planlægning ville forskønne de to byer.

Vi vil gerne have mere harmoni i byerne, så der er god plads til alle aldersgrupper, hvilket kræver institutioner til børnene, ungdomsboliger, ældreboliger i en mængde, der er tilpasset borgernes behov.

Vi vil gerne bevare skolerne som tresporede skoler. De skal ikke være større, da vi ikke ønsker at vores børn skal gå på store uoverskueligc skoler med de mange problemer, det kan give. Dermed bliver skolen en naturlig grænse for byvækst, men i arbejdsgruppen er der ikke udelt begejstring for byvækst i Malling og Beder. Byvækst kan give et rigere butiksliv, mens ulempen er en større by med mere trafik og risiko for mindre socialt sammenhold. Nogle i gruppen mener, at byvæksten i Malling og Beder ikke skal overstige Århus Kommunes vækst som helhed. I de seneste 10-15 år har væksten i Beder og Malling været det dobbelte af kommunens gennemsnit.

Vi ønsker altså langsom byvækst i Beder og Malling, i en udbygning som en fingerstruktur, i god harmoni med byernes nuværende struktur og så alle har tæt adgang til naturen. Der må gerne være eksperimenterende initiativer, der tager udgangspunkt i bæredygtig udvikling, alternativ byggeri, og selvforsyning. Fx eksperimenter med fremtidens byggeri og med nye spændende institutionsformer.

Natur og landområder

Vi lægger meget vægt på at bevare de mange skønne naturområder, vi har. Nogle af dem, ikke mindst omkring Fulden, er fuldt anerkendte af kommunen som bevaringsværdige. Vi synes dog, at også mange andre skønne områder bør bevares. Vi kunne blandt andet godt tænke os mere naturskov.

Under Beder og Malling ligger et stort vandreservoir, der forsyner ikke bare lokalområdet men også en betydelig del af Århus med vand. Vi mener, det er vigtigt at beskytte dette vandreservoir mod forurening. Det kunne gøres ved fx at animere til økologisk landbrug, sprøjtefrie områder, flere fælleshaveprojekter og begrænse byvækst.

Industri og erhverv

Vejnettet sætter store grænser for, hvor mange der dagligt kan rejse til Århus for at arbejde. Vi kunne godt tænke os flere lokale arbejdspladser, men vi synes også, det er svært, da vi har mange krav til arbejdspladserne.

Vi vil ikke have arbejdspladser der larmer, lugtcr eller skaber megen trafik. Vi kunne eksperimentere med mindre iværksættere, lokale hjemmearbejdspladser, kontorfællesskaber med alle IT-faciliteter og små IT-virksomheder.