vandtarn

Årgang 12 - nr.5 - September 2000

Usikker fremtid for vandtårnet

Vandtårn

Mallings berømte vandtårn, som musikeren og politikeren Jakob Haugaard satte i stand og indrettede til blandt andet Malling TVforsyning, er i forfald. Det er fem år siden, Jakob flyttede fra huset og tårnet på Rønhøjvej midt i Malling, og siden er der ikke gjort det store ved tårnet. Fugt både inde og ude har sat sit præg på det specielle tårn. Men en renovering løber hurtigt op i 60-70.000 kroner eller mere, og dertil kommer den løbende vedligeholdelse - og en nedrivning koster "kun" omkring 65.000 kr. De nye ejere, Ib Nielsen øg Karin Broch-Lips, og deres to børn, Mikkel på 2 år og Nichlas på 5, er i syv sind - de har ikke råd til at have tårnet, men de synes heller ikke det bare skal rives ned.

Ib og Karin, som købte huset med tårn i december '99, vidste godt, at tårnet ville kræve en del reparation. Men de havde på det tidspunkt ikkc fantasi til at forestille sig, at det ville blive så dyrt. Alene stilladset, som skal bruges, hver gang tårnet skal males, koster 30.000 kroner.

Indtil videre har de repareret hullerne i tankens tag og sat et nyt vindue i, så det ikke længere kan regne ind, og nederste etage bruges nu som "kælder" til cykler, papkasser m.v. De øvrige etager står tomme.

- Vi vil jo gerne bruge tårnet. Der kunne indrettes galleri, for eksempel, til udstillinger, atelier, kurser og den slags, siger Karin, der har forladt mediebranchen som producerassistent og nu prøver om de kunstneriske vinger kan bære. Hun forestiller sig, at der kunne opbygges et kunstnerisk miljø omkring tårnet, hvor lokale og andre kunne udstille, eller mødes og arbejde sammen i perioder. Man kunne også lave forskellige søndagsarrangementer i tårnet.

- Byen er helt død om søndagen, det skulle vi lige vænne os til, siger Ib og Karin, som kommer fra en lejlighed på Dalgas Avcnue i Århus.

- Vi vil gerne åbne tårnet for andre, men samtidig er vi ikke interesseret i, at der altid skal være offentlig adgang gennem vores have, siger Ib, der er souschef på Malling Fritidsklub.

- Og derfor skal vi heller ikke ud og gå tiggergang blandt folk for at skrabe penge sammen til tårnet. Slet ikke. Men er der nogen, som har gode ideer til, hvordan vi kan rejse penge til renoveringen, så vil vi meget gerne høre om dem, tilføjer han.

Parret har overve.jet at henvende sig til TV2 's program, Godt begyndt på tur.

- Tårnet må være oplagt, smiler han. Og så er det det eneste hus i Malling med havudsigt!

Foreløbig har de stiftet en fond til bevarelse af vandtårnet i Malling. Den blev født 26. august, dagen hvor de holdt deres bryllup, de to 40-års fødselsdage og indflytterfesten.

- Vi bad simpelt hen gæsterne om at spytte penge i fonden i stedet for at købe gaver, forklarer Ib og Karin.

De har begge mærket, at nogle Mallingborgere synes, det ville være ærgerligt, hvis tårnet blev revet ned.

Men andre kan også godt forstå parrets dilemma.

Der er ingen lovmæssige problcmer i at vælte tårnet, ingen fredning eller andet. Dog kan der være noget med nogle gamle vandrør, som Malling vandværk lige skal se på. Tårnet, der oprindeligt stod på seks ben med en armeret beton-tank for oven, skal nemlig sprænges ned, hvis det skal fjernes.

- Foreløbig tænker vi dog lige i et års tid, for vi tager stilling, lover Karin og Ib.