proleder

Årgang 12 - særnummer - September 2000

Kan vi løfte dit øjenbryn?

Vores egn kan virke som en lille, ubetydelig brik i det store spil, der hedder Århus Kommune. Et nyt pilotprojekt, som startede for cirka et år siden, det vi kalder Lokalprojektet, er nu ved at lave om på det, så vi får mere indflydelse og indsigt i, hvad der skal ske her omkring. Forsøget går simpelt hen ud på at øge samarbejdet mellem borgere og kommunens administration.

Skal vi have en særlig busbane ad Oddervej, så buspassagerer kan komme hurtigt på arbejde i Århus?

H vordan ændrer vi trafikken, så børn, cyklende og gående kan færdes trygt?

Hvilke grønne områder skal bevares?

Har vi lokaler nok til fritidsaktiviteterne?

Hvordan får vi en bedre dialog med kommunens folk?

Disse og mange andre emner har tre arbejdsgrupper nu arbejdet med i et års tid. De tre grupper er: Arbejdsgruppen for fritid og kultur, Arbejdsgruppen for dialog, samarbejde og udlægning af kompetence og Gruppen for planlægning og udvikling.

Grupperne blev dannet af de borgere, der havde lyst, og ud fra de ønsker, som et meget stort antal personer i området gav udtryk for ved en spørgeskemaundersøgelse sidste sommer. Og det er en væsentlig stak af gruppernes ideer og visioner, som du kan læse om her i bladet. Hvor intet andet er nævnt, er teksterne skrevet af grupperne.

Vi håber, bladet får dig til at lofte et øjenbryn, måske endda får dig til at fundere over tingene, så du vil tage dig tid tilogså at udfylde spørgeskemaet bagerst i bladet.

Forhåbentlig har du også lyst til at deltage i idekonkurrencen om gode lokale projekter for 75.000 kroner. Der er præmier til de bedste forslag, foruden æren og glæden ved at se dem blive til noget.

Sidst men ikke mindst håber vi, du vil tage din nabo med til det store borgermøde 2. oktober på Malling Skole kl. 19.30, og at I giver jeres mening til kende.