provide

Årgang 12 - særnummer - September 2000

Vi vil vide mere

Hvor ligger gravhøjene i Malling og Beder?

Hvilket område er reserveret til losseplads?

Hvor hentes der vand fra undergrunden?

Disse og mange andre spørgsmål var vi nødt til at få svar på, da vi indledte samarbejdsprojektet med kommunen. Vi fandt ud af, hvor lidt vi egentlig ved om lokalområdet. Kommunens embedsmænd var dog deres rolle i samarbejdsprojektet bevidst og gav os en grundig orientering, der blandt andet gav os svar på ovenstående spørgsmål.

Vi fandt ud af, hvor svært det er at få indflydelse på planlægningen i vores lokalområde, fordi vi ikke kendte eller havde adgang til ret meget information om, hvordan lokalområdet er bygget op. Selv med kommunens orientering, er vi dog stadigt afhængige af, at vi selv i gruppen er meget aktive med at få samlet information sammen om lokalområdet. Vi har følt, at kommunens embedsmænd har været vant til at have et informationsforspring i forhold til borgerne og derfor har tøvet med at give os fuld adgang til deres materiale. Vi håber, kommunen takket være samarbejdsprojektet vil ændre praksis i fremtiden. Forhåbentligt inspirerer projektet også til mere samarbejde på tværs af magistraterne og amt/kommune.

Skal embedsmændene bestemme eller skal du?

Vi har diskuteret meget i vores arbejdsgrupper i Lokalprojektet, om vi er repræsentative for vores lokalsamfund. Den bedste måde at repræsentere på, er nok at være valgt dertil.

Det er vi ikke, og det kan heller ikke umiddelbart lade sig gøre. Det næstbedste er, at alle, der har lyst, deltager, hvorefter man forsoger at nå til enighed. Det er sådan, vi fungerer i dag. Vi holder åbne møder, hvor alle interesserede kan deltage og bidrage med synspunkter.

Dermed er vi så repræsentative, som vi umiddelbart kan blive, men er det godt nok, vil mange nok spørge. Vi kan også vende spørgsmålet om og spørge, hvad er alternativet? I dag er det byrådspolitikerne, som har så mange sager i en meget stor kommune. De har meget sjældent tid til at fordybe sig i planlægning eller strategier for Beder-Malling-Ajstrup-området. I stedet forlader de sig på embedsmændencs grundige forarbejde. Det betyder, at hovedparten af planlægningen for Beder-Malling-Ajstrup-området i dag bliver foretaget af embedsmænd. Utvivlsomt dygtige embedsmænd. Men er de repræsentative'?

De er ansat af kommunen til at administrere efter byrådets retningslinier, så i princippet er det godt nok. Men i praksis er de retningslinier, der er givet, på et så overordnet plan, at embedsmændene får meget stor indflydelse på detailplanlægningen, og det er en detailplanlægning, de kan lave uden ret megen involvering af byrådspolitikere, ofte også uden involvering af rådmænd, samt endeligt uden ret meget involvering af lokale borgere.

Vores konklusion er, at selvom vi "bare" er borgere, der møder op til nogle møder i lokalområdet, så er vi de bedst mulige repræsentanter, og bedre repræsentanter end embedsmænd. Det er vi, fordi der er offentlig adgang, og fordi det er de lokale borgere, der har den fornødne lokale indsigt og dermed en større forståelse af problemerne.