promulig

Årgang 12 - særnummer - September 2000

Flere muligheder end man tror

Af Hans van Brinsbergen, Fritid og Kulturforvaltningen

I borgerundersøgelsen i 1999 ytrede mange ønske om at få større indflydelse på beslutninger inden for kultur og fritid. Der er tale om et meget bredt felt af ønsker, for eksempel:

"Veterangymnastik ikke en men to gange om ugen", "I stedet for prestigeprojekter i midtbyen burde Beder-Malling tilgodeses", ,'Lokalafdeling af musikskole i Malling", "Flere legepladser i Skoleparken i Beder".

Det siger sig selv, at forudsætningen for, at sådanne projekter bliver til noget, er et lokalt engagement, og at der bakkes op omkring ildsjælene. Ellers går gode initiativer let i glemmebogen. Men er der et engagement, er der også mange støttemuligheder. Man skal dog vide, at kommunen ikke altid er den, der løser opgaverne på fritidsog kulturområdet. Og nogle steder, fx på idrætsområdet, er medindflydelsen meget udbredt. Her står kommunen i hovedreglen ikke for driften men støtter udelukkende de aktive foreninger med økonomi og faciliteter. De lokale medlemmer bestemmer selv, hvad der skal foregå.

Medindflydelse er også relevant, når der skal fordeles støtte til nyanlæg og moderniseringer i lokalområderne.

Kommunen skal naturligvis have et så godt beslutningsgrundlag som muligt, så lokalområdernes muligheder og behov vurderes sagligt.

På kulturområdet er kvaliteten og ikke placeringen - det afgørende for, om noget støttes eller ej. Det handler altså ikke om, hvorvidt projektet ligger i midtbyen, Beder eller Sabro. Det samme princip gælder fordelingen af de frie puljemidler. For at styrke kvalitetsvurderingerne af kulturinstihutioner og -projekter har byrådet netop besluttet at nedsætte et særligt kunstråd, der skal indstille bevillinger fra kulturpuljerne og lave faglige vurderinger af kulturinstitutionerne. Der var opstilling til rådet 10. august.

Den lokale medindflydelse handler altså sjældent om, at lokalområdet får en pose penge af kommunen til fri afbenyttelse. Derimod handler det om, at har en gruppe borgere et godt kvalitetsprojekt, som man ønsker realiseret i fx Beder, ja så er der lige så gode vilkår for at få støtte til det, som hvis det havde været et midtbyprojekt.