nr1fr

Årgang 11 - nr.1 - Januar 1999

Nyt fra Fællesrådet

Tillykke med de 10 år !

Da Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup startede for ca. 12 år siden, gik der ikke lang tid, før man kunne se, at det var nødvendigt med et fælles organ beregnet for lokalområdet.

Vi henvendte os derfor til et par lokale eksperter, Taus Nielsen og Ole Rohde, som gav os gode råd med henblik på bladets udformning, opsætning, forsendelse mv ., et koncept, som vi i det væsentlige har fulgt siden.

Vi har samtidig haft det held, at have en redaktør Ole Johansen og en kasserer Magnus Brøndum til at varetage disse funktioner gennem mange år, som har medvirket til en kontinuitet omkring FællesBladets udgivelser, et frivilligt arbejde som påskønnes af mange.

Det har fra starten været tanken med FællesBladet, at alle lokale, såvel enkeltpersoner som grupper, foreninger mv. skulle kunne meddele om arrangementer og andre tiltag.

Jeg mener, vi kan være stolte over bladet, der på mange områder er bindeled til de lokale aktiviteter, og da bladet samtidigt sendes til Århus Kommune, er vi med til at sende nogle signaler om hvad der foregår i lokalområdet.

Derfor vil jeg ønske et stort tillykke til FællesBladet, der netop nu runder sin 10 års udgivelse, og håber at vi fortsat i mange år vil få mulighed for den nære kontakt, som bladet er med til at skabe. Samtidig skal der rettes en tak til alle vore annoncører, der trofast har støttet bladet i de forløbne år, uden dem ville det økonomiske grundlag smuldre.

TILLYKKE med FællesBladet.

Niels Blicher Formand for Beder, Malling og Ajstrup Fællesråd.