nr5fr

Årgang 11 - nr.5 - September 1999

Nyt fra Fællesrådet

Nyt redaktionsudvalg.

Som det fremgik af det seneste Fællesblad ønsker Ole Johansen at holde frivagt. Ole har gennem en længere årrække været bladets ansvarshavende redaktør, men ønsker en pause, derfor er p.t. nedsat et redaktionsudvalg, der senere vil konstituerer sig.

Fra Fællesrådets side skallyde en varm tak til Ole, for det store arbejde han har lagt i udgivelsen.

Niels Blicher, formand for Fællesrådet.

Kultur- og festugen 1999.

Kultur- og festugen blev en større succes, end arbejdsgruppen turde håbe på, idet vi på et tidligt tidspunkt savnede de fornødne tilsagn. Det viste sig imidlertid, da vi nærmede os udsendelsen af programmet, at mange aktiviteter var langt fremme i forberedelserne. Af programmet skal bl.a. fremhæves institutionerne i Beder og Malling, hvor der blev afuoldt marked, cirkus m. v. begge handelsstandsforeningens aktiviteter, og i Beder afsluttet med et overdådigt fyrværkeri, menighedsrådenes arrangement i såvel kirke som sognegårde, grundlovsfesten og meget mere. Fra Fællesrådets side skal lyde en tak til alle deltagende, og som det kan ses andet sted i bladet, afvikles der også lokal kultur- og festuge i år 2000 - selvfølgelig, traditionen fortsætter i det nye århundrede.

Arbejdsgruppen.