Foreningernes hus

Beskrivelse af Foreningernes Hus i Malling kan findes på Facebook. Her er indmeldelsesblanket og ordensreglement.

Foreningernes hus i Malling_reg_foreninger.pdf
Ordensreglement 30.09.2021.pdf