nr1lh

Årgang 11 - nr.1 - Januar 1999

Lokal Hukommelse

Tillykke til FællesBladet med 10 års jubilæet.

Det er vigtigt for et lokalområde at have en god og alsidig form for kommunikation, og FællesBladet er en vigtig brik i den sammenhæng. Det er ikke for at erstatte FællesBladet, at lokalonmrådets hjemmneside nu er ved at være klar; men vi håber, det kan blive et spændende supplement. Det har gennem mange år været et ønske i Fællesrådet, at samle alt hvad der foregår af almen interesse i lokalområdet, så man som borger og bruger let kan følge med i, hvad der sker. Med "Lokal hukommelse ", som er navnet på Beder, Malling, Ajstrups hjemmeside, bliver det nu muligt på en ny måde aktivt at følge med i, hvad der foregår lokalt.

Har man ikke selv internet adgang, er det altid muligt at besøge lokalområdets bibliotek i Beder eller Grøn Guide, Ajstrupvej 7 i Malling, og få adgang til Lokal hukommelsen her. I Lokal hukommelsen kan man følge med i, hvad der sker lokalt: Hvad har foreningslivet at byde på? Hvad har vi af lokal handel, håndværk osv. ? Hvad er der af aktuel, lokal køb/salg/bytte? Er der en god mulighed for at etablere en kørelejlighed.? Eller har nogen i lokalområdet brug for netop din hjælp/viden.?

I foråret 1998 bevilligede indenrigsministeriet et beløb til at Fællesrådet i Beder, Malling, Ajstrup kunne sætte et projekt med en lokal hjemmeside i gang. Der blev for sommerferien 1998 nedsat en arbejdsgruppe og en følgegruppe til projektet af lokale, interesserede borgere. Det er denne gruppe af frivillige folk, der har brugt deres fritid på at gøre Lokal hukommelsen til det, den er nu. Vi håber så, at mange vil bruge Lokal hukommelsen aktivt i deres dagligdag, så hjemmesiden også kan blive det. den er tænkt som: Et værktoj, en inspiration, det muntre indslag i hverdagen, der er med til at gore Beder, Malling, Ajstrup til et godt sted at bo, leve og arbejde.

Lokal hukommnelse er en skabelon til at finde rundt i lokalområdet. Det er ikke nogen fiks og færdig udgave af lokalområdet, men det er vores ønske, at den hele tiden må udvikle sigtil det, som lokalområdets brugere finder amnvendeligt.

Besøg din lokale hjemmeside, "Lokal hukommelse " for Beder ,Malling, Ajstrup, på adressen: www.bma.dk

Har du spørgsmål ideer eller kommnentarer til Lokal hukommmelse, er du altid velkommen med dem enten direkte vha Lokal hukommelsen eller til projektets kontaktperson Grøn Guide, Ajstrupvej 7, tlf. 8693 0071

Arbejdsgruppen for projektet "Lokal hukommelse"