nr5lp

Årgang 11 - nr.5 - September 1999

Lokalprojektet

Før sommerferien udsendtes et spørgeskema til samtlige husstande i Beder/Malling området, i alt ca. 3.500. Knap 1.300 besvarelser kom retur eller ca. 40 %, et særdeles fint resultat, tidspunktet taget i betragtning. Fællesrådet er meget tilfredse med den opbakning og interesse som blev udvist.

Mange benyttede samtidig muligheden for at fremkomme med ideer og anvisninger på, hvorledes dialogen mellem borgerne og Århus Kommune kan udbygges. De væsentlige områder som blev berørt var: trafikforhold og kollektiv transport, grønne områder, boligudbygning, fritid og kultur, ældre, børn og unge, erhverv og indkøb, samt indflydelse og udbygget dialog. Emnerne vil blive debatteret på Fællesrådets møde d. 28. sept. et møde der er offentligt og hvor alle lokale borgere er velkomne.

Vi håber meget snart, at der kan iværksættes initiativer med Århus Kommune, således man kan begynde at mærke i hvilken retning tingene skal udvikles. Endnu står alle muligheder åbne, men før noget er afprøvet, har vi ingen svar.

Med henvisning til plantning af træer ,- et for hvert indsendt spørgeskema, er der endnu ikke truffet endelig stilling til placering,- men knap 1.300 træer kan godt give en pæn lille lund. En arbejdsgruppe undersøger mulighederne, men med de restriktioner der hviler på lokalområdet for beskyttelse af vandressourcer, skulle det ikke være vanskeligt, at udpege et område. Nærmere vedr. tid og sted, vil blive angivet i pressen m. v.