prolokale

Årgang 12 - særnummer - September 2000

Lokaleoversigt på vej

Arbejdsgruppen for fritid og kultur

Da vi begyndte i gruppen, spurgte vi os selv: Hvad kan der inden for fritids- og kulturområdet gøres i lokalprojektets regi for at fremme og udbygge fællesskabet og aktiviteterne i vores område, og hvordan udnytter vi bedst de ressourcer, vi har?

Vi valgte i første omgang at lave en oversigt over de eksisterende lokalefaciliteter, både offentlige og private, som borgerne kan låne eller leje. Vi tror, at der er et behov for sådan en oversigt, som er nemt tilgængelig, og som sætter oplysningerne i system.

Den skal foreligge som en mappe, som skal være tilgængelig flere steder i lokalsamfundet, og den skalogså findes i elektronisk form på Fællesrådets hjemmeside Lokal HukommeIse, www.bma.dk.Man kan forestille sig, at et bookingsystem kobles på efterhånden.

Mos på gammel mappe

I 1988 blev der holdt en konference om lokalområdernes fremtid på Eskegården i Beder. En gruppe institutionsfolk ville kortlægge det reelle lokaleudbud i områderne. Gruppen kaldte sig "Lokalegruppen" og blev støttet af skolevæsenet. Resultatet bleven mappe med titlen "Brug lokalerne i dit område". Efterhånden er der groet mos på mappen, som har stået i en krog på biblioteket og forlængst er forældet. Men det er den, vi vil bruge som inspiration til at lave en mere moderne udgave.