nr4fr

Årgang 12 - nr.4 - August 2000

Nyt fra Fællesrådet

Cykelstien fra Malling til Ajstrup Strand

Af Niels Kjølhede, formand.for BMA Fællesråd

Det er nu endelig blevet vedtaget at føre cykelstien videre langs Ajstrupvej fra Askelunden i Malling frem til Snovdrupvej.

Stien bliver påbegyndt i år og forventes færdiggjort næste år og bliver en dobbeltrettet cykelsti med asfaltbelægning.

Nej til markveje

I årtier har stiforbindelsen fra Malling til Ajstrup Strand været på Fællesrådets og befolkningens ønskeseddel til Århus Kommune, hvorfor vi er glade for, at der nu endelig er bevilget penge til den.

Siden oktober har arbejdsgrupper i 'Lokalprojektet' undersøgt om stiforbindelsen eventuelt kunne gennemføres ved at forlænge private markveje, så stien blev billigere og dermed måske kunne fremskynde stiforbindeIsen. Mere sti for pengene!

Dette forslag har dog udenfor arbejdsgrupperne ikke mødt velvilje, eftersom man er betænkelig ved børnenes sikkerhed ved en sådan stis øde beliggenhed, fjernt fra alfarvej. Endvidere er landmændene, der ejer og benytter markvejene, betænkelige ved sammensætningen cyklister og landbrugskørsel, samt eventuelle oprydningsforpligtelser af jord, gylle mv.

Underskriftsindsamling

Senest har en gruppe borgere i Ajstrup (Trafikgruppen i Ajstrup), stået for en underskriftindsamling blandt mulige berørte matrikelejere langs Ajstrupvej og Ajstrup Strandvej, om hvorvidt de ville afgive jord til cykelsti, naturligvis mod betaling.

Næsten alle har underskrevet, og enkelte har det ikke været muligt at træffe.

Det er vi meget taknemmelige for, eftersom dette er et fint signal til vore politikere og utvivlsom også er en fremstrakt hånd til de embedsmænd, der skal realisere projektet.

I de budgetterede anlægsbevillinger er indregnet omkostninger til ekspropriationsforretning. Måske kan vi få mere sti for pengene?

Fællesrådet ser gerne, at stien føres helt frem til rundkørslen ved Ajstrup GI. Skole (børnehave i dag) som en etape, hvilket vil gøre anvendeligheden størst. Næste etape bør herefter føres ubrudt frem til Ørnevænget ved Ajstrup Strand Camping.

Hvorfor ønskes denne sti så inderligt?

 • Ajstrupvej er en smal og stærkt trafikeret vej.
  • Vejen benyttes ikke blot af de relativ mange lokalbeboere men også af trafikanter til og fra de store sommerhusområder ved Ajstrup Strand, Saxild Strand, Mariendal Strand, Kysing Strand og Norsminde.
  • Hastighedstællinger har nyligt vist at omkring 70% af bilisterne kører mere end det tilladte på denne vej strækning.
 • Ajstrupvej er en vigtig skolevej for mange børn.
  • lområdet Ajstrup, Lillenor, Storenor og Ajstrup Strand er der i de seneste år sket en kraftig vækst i antallet af skolebøn.
  • Således er i dag 76 af Malling Skoles 580 elever bosiddende i ovennævnte område. Heraf 68 som går i 0.- 7. klasse.
  • Ajstrupvej, som er en smal og meget trafikeret vej, er eneste mulige vej for disse børn til og fra Malling. Til såvel skole som fritidsaktiviteter.
 • Skolebusordningen er ikke tilstrækkelig. Børnene kan i dag til en vis grad benytte en skolebusordning.
  • Om morgenen er der to afgange svarende til, hvis børnene skal møde kl. 8 eller kl. 9.
  • Om eftermiddagen er der fire afgange mellem kl. 12.00 og 14.45.
  • Således har mange forældre et stort problem, hvis børnene f.eks. er til aktiviteter med fritidsordningen, der varer til senere end 14.30. Det kan i øvrigt tage op til 45 minutter for børnene at komme fra skolen i Malling til Ajstrup, når de kører med bussen. En strækning, der kan klares på 10-15 minutter på cykel.
  • Århus Kommune kan efter 3. klasse ikke garantere pasning i SFO eller fritidsklub, hvilket betyder, at mange oplandsbørn er nødt til at tage den sidste skolebus hjem og dermed er overladt til sig selv.
  • En cykelsti vil betyde, at de på betryggende vis sikkert kan færdes mellem deres kammerater og hjemmet.
 • Dårlige kollektive busforbindelser.
  • Eneste kollektive busforbindelse er linie 102 (Kystruten).
  • Denne forbindelse har to daglige afgange til og fra Malling.
  • Nemlig fra Malling kl. 10.21. og 12.21 og fra Ajstrup GI. Skole til Malling kl. 12.51 og 14.51.
  • Paradoksalt nok må man, hvis man har taget bussen fra Ajstrup til Malling, vente med at komme hjem til næste dag.
 • Ajstrup Gl. Skole er også lokal børnehave.
  • Ajstrup Gl. Skole er en stor børnehave med 120 børn, hvoraf de 40 kommer tra lokalområdet.
  • Således har mange forældre i Malling deres børn passet her.
  • Det, at få bragt børnene til og fra børnehaven, kan for manges vedkommende dog være ret besværligt pga. de dårlige busforbindelser og den meget tratikerede Ajstrupvej.
 • Oplandets tilknytning til Malling.
  • Udover skole og fritidsaktiviteter er oplandet afhængig af indkøbsmuligheder, læge, apotek, tandlæge m. v. i Malling.
  • Fra Malling er der i dag en god stiforbindelse til Beder, hvor der er posthus, skoletandlæge, bibliotek m.v.
 • Ajstrup Strand og Norsminde Ajstrup Strand og Norsminde er vel nok det største aktiv i Beder Malling - Ajstrup området.
  • Her er friluftsaktiviteter ikke blot om sommeren men hele året.
  • Alt fra strandture, lystfiskeri, camping, skovture, Mariendals Grønne Værksted, lejrskole til helårs og sommerhusbeboelse.

Stien har gennem årene været benævnt som 'Stiforbindelsen fra Malling til Stranden'. En benævnelse, der måske kan give associationer til blot en cykeltur til stranden på en varm sommerdag. Naturligvis vil stien også have sin berettigelse til dette formål, - men for de mange lokalbeboere i Beder Malling og ikke mindst omkring Ajstrup og Ajstrup Strand er stiforbindelsen en nØdvendighed i det daglige virke.