1989-1999

Årgang 11 - nr.1 - Januar 1999

FællesBladet og lokalområdet Beder, Malling og Ajstrup fra 1989 til 1999

Dette nummer af FællesBladet, nr. 1 1999, er nummer 55 i rækken siden 15.01.1989.

Lene Gisselmann har fået sin mand, Kurt til at notere de historier/læserbreve mv, der har været indeholdt. Et udpluk heraf bringes i det følgende, som "historisk" indikator over hvad der, set med "FællesBladets briller" er sket i lokalområdet.

1989:

Omfartsvejen indvies. - Borgerhus i Beder ? - Gartnerskolen 100 år. - Ungdomsskolerne Beder- Malling, Mårslet og Solbjerg. - Tunnel under Kirkebakken i Beder?

Det Kreative Værksted åbner daghøjskole. - Malling bibliotek. - Losseplads ved Norsminde. Vilhelmsborg. - Interviewundersøgelse i Beder-Malling. - Malling Landbrugsskole 100 år. - Eskegården.

1990:

BMI's sommerfest. - Vindmøller ved Norsminde Flak. - Minicrossbane. - Brugerråd. - Malling Bibliotek. - Det Kreative Værksted.

1991:

"Plant et Træ". - Beder Kirkenyt med i FællesBladet fra Dr. 3. - Malling Bibliotek lukker, og Lene Sepstrup tiltræder som bibliotekar for Beder-Malling bibliotek på Kirkebakken i Beder. - Bogbussen. - Ny skoleinspektør på Beder skole. - Trafik.

1992:

Malling TV-forsyning. - Nyt posthus i Beder. - Malling kirke renoveres. - Rundkørsel i Ajstrup. - Egnsarkivet 25 år. - Malling Vandværk 70 år. - Trafik.

1993:

Ajstrup skole lukker. - Kirkebakken, fartdæmper. - Kulturuge 4.- 13. juni. - Malling Bio 50 år.

1994:

Ajstrup skole sat til salg. - Rundkørsel i Beder ? - Cykelsti Malling - Ajstrup strand? - Seniordans. - Jens Verner starter som "Sherif' i Ma1ling.

1995:

Grundlovsfest i Krohaven i Beder. - Ombygning af Malling Plejehjem. - Rejsegilde Beder Sognegård.

1996:

Beder Sognegård indvies 16. maj. - Tegninger klar til Malling Plejehjem.

"Break" Restaurant & Pizza åbner. - Lions Club Beder-Malling.

1997:

Grøn Guide startet. - Flagalle i Beder. - Beder Ungdomsklub.- Smag din Rioja vin.

Fuldenløbet. - Amatørteateret "Spiren". - Beder NaturformidIing.

1998:

Malling Ple.jehjem, byggeriet påbegyndes.

Virksomhedsprofiler igennem 10 år.

Fra FællesBladets "Virksomhedsprofil-redaktør" Jonna Nielsen:

I de 10 år FællesBladet er udkommet, har der været bragt virksomhedsprofiler fra 1992. Det er lokale firmaer, forretninger mv. i Beder-Malling-Ajstrup-området, der har vist deres interesse for denne side i bladet.

I 1993 var interessen størst, da bragte bladet profiler i samtlige numre. Senere har der været 2-3 stk. om året, i alt 17 emner, af disse er kun tre ophørt. Det må siges at være et plus for området, nogle af de bragte emner går endda meget godt og har udvidet aktiviteterne siden.

Skulle der være interesse for en "profilside" er det bare med at kontakte bladet.

Lokalområde 31.

Det er nummerbetegnelsen for lokalområdet Beder - Malling og Ajstrup, der siden 1970 har hørt under Århus Kommune.

"Den gamle Beder- Malling kommune" bestod af 2 sogne. Beder sogn bestående af følgende ejerlav: Beder, Seldrup, Fulden og O. Fløjstrup.

Malling sogn bestående af følgende ejerlav: Malling, Vormstrup, Krekær, Elkjær, Pedholt, Poel, Synnedrup, Starup, Lillenor, Storenor, Ajstrup, Bisgård, Elmose, Snovdrup og Ndr. Fløjstrup.

Vi er heldigvis mange, der har fået øje på fordelene ved at bo i lokalområdet, og har etableret os her.

Udviklingen i området kan bedst ses ved at studere statistikken for indbyggertilvæksten :

  • 1955: 1202 indbyggere.
  • 1966: 1850 indbyggere.
  • 01.07.1988: 7647 indbyggere.
  • 01.07.1998: 8418 indbyggere.

Som det fremgår, har der været en eksplosiv tilvækst i indbyggerantallet fra 1966.

Selvom der stadigvæk udarbejdes nye lokalplaner tør området med muligheder for nye boliger, er det nok formålstjenligt "at klappe hesten og slå bremsen i " hvad angår indbyggertilvæksten de næste år ???

Det kunne være et emne til debat i Samarbejdsprojektet Århus KommuneFællesrådet Beder-Malling og Ajstrup ?

Udviklingen i erhvervslivet !

I vort jubilæumsnummer har vi valgt at se på lokalområdets største arbejdsplads :

Dansk Center for Jordbrugsuddannelse.

Den 1. Januar 1999 fusionerede Beder Gartnerskole og Malling Landbrugsskole.

Dansk Center for Jordbrugsuddannelsen (DCJ) er den fusionerede skoles nye navn, men de to gamle skolenavne vil dog fortsat blive benyttet i passende omfang.

Skolens uddannelse og de tre afdelinger, der ligger inden for en radius på 3 km., vil blive bibeholdt. Fusionen vil imidlertid sikre en mere rationel forvaltning af de økonomiske midler, konkurrencemomentet mellem skolerne forsvinder og landbrugsafdelingerne vil styrkes.

DCJ er landets suverænt største og mest alsidige jordbrugsskole og da moderskolerne var velkonsoliderede og med sund driftsøkonomi, har det nye center gode betingelser for fremtidig udvikling. Skolens navn åbner samtidig mulighed for, at andre skoler kan tilslutte sig.

Ole Aaboe Jensen er direktør for DCJ og Holger Kofoed-Dam er ansvarlig for undervisning og landbrug i Malling.

DCJ har 150 ansatte, - 550-600 elever i gennemsnit og omsætter 75 mio. kr. årligt.

I 1989 havde begge de fusionerede skoler 100 års jubilæer, og FællesBladet bragte i sit andet nummer et indslag om Beder Gartnerskole og i sit fjerde nummer et indslag om Malling Landbrugsskole.

Billedet på forsiden er "et sammenklip" af fotografier fra dengang, men Ole Aaboe og Holger Kofoed "holder sig godt", - så det ligner.

FællesBladet ønsker Dansk Center for Jordbrugsuddannelse held og lykke fremover.