nr3lp

Årgang 11 - nr.3 - Maj 1999

Lokalprojektet

Projektet i Beder, Malling og Ajstrup har nu været i gang i 4 måneder, og en spørgeskemaundersøgelse er undervejs.

Onsdag den 28. April afholdt styregruppen for projektet en debateftermiddag, hvor hver magistratsafdeling og Fællesrådet skulle bidrage med et oplæg indeholdende:

  • visioner i forhold til projektet
  • konkrete forslag til arbejdsopgaver, der kan bedres ved ændrede samarbejdsrelationer med lokalområdet.

Mange gode visioner og forslag til emner til arbejdsopgaver i lokalsamfundet blev fremsat på mødet, af disse kan nævnes:

Sundhedsprojekt, der tager udgangspunkt i, at danskernes middellevetid er betydelig mindre end i de lande, vi sammenligner os med (Skandinaviske og Nordeuropæiske lande), danskernes middellevetid bliver rent statistisk trukket ned ved, at der dør flere danskere i alderen 30- 60 år end i de ovenfor nævnte lande.

  • Projekt by-Iand (adgang til naturen).
  • Lokale fødevarer .
  • Grønne byporte.
  • Temaår: Byg bro mellem generationerne.
  • Forslag om lokal socialmedarbejder.
  • Bedre udnyttelse af kommunale lokalefaciliteter.
  • Skolen som kulturinstitution.
  • Grundvandsbeskyttelse: Fremtidige lokalplaner skal tage højde for områder med tynde lerlag med ringe drikkevandsbeskyttelse.

Styregruppen for lokalprojektet lægger MEGET V ÆGT PÅ, at alle borgere lokalområdet Beder, Malling og Ajstrup deltager i projektet og fremsættet ideerlforslag til det fortsatte arbejde med projektet.

Det er derfor besluttet, at der indkaldes til:

Borgermøde torsdag den 3. juni kl. 19.30.

I skrivende stund er mødestedet endnu ikke fastsat men nærmere herom følger i dags pressen.

Reserver allerede nu datoen og mød op på Borgermødet, så vi kan få sat ekstra skub projektet.