proarbejde

Årgang 12 - særnummer - September 2000

Hvor arbejder vi?

Vi har fra Danmarks Statistik fået tallene for, hvor vi, der bor i området her, arbejder. Det er første gang, der er lavet en sådan opgørelsc. Den viser blandt andet, at et meget stort antal personer hver dag skal til Århus for at arbejde. Så forstår man bedre trafiktrængslerne på Oddervej !

Den 1.1.99 var der 4491 erhvervsaktive i vores område, heraf 2282 i Beder og 2209 i Malling. De fleste - 3771 - arbejdede i Århus Kommune og 216 i Odder Kommune. Omkring 30 arbejdede i Horsens og Skanderborg og cirka en snes tog på arbejde i Hørning. En 5-10 stykker tog på arbejde i Hinnerup, Galten, Grenå, Herning, Aalborg eller Grønland (man må håbe, at de sidste ikke rejser frem og tilbage hver dag...) De resterende knap 400 arbejdede andre steder i Danmark. En del, fx repræsentanter og konsulenter, har i dag et arbejde, der ikke er bundet særlig fast til et bestemt arbejdssted. Det vil nok specielt gøre sig gældende for de 400 fra vores område med formel arbejdsadresse et andet sted i Danmark. Hovedparten af de, der arbejder i Århus Kommune, vil nok i det væsentlige vise sig på arbejdspladsen hver dag.

Århus Kommune dækker 58 sogne og kortet viser, hvor mange fra Beder og Malling sogne, der arbejder i de enkelte sogne. Beder-Malling er topscorere - de fleste arbejder altså lokalt - men ellers trækker Århus midtby og Tranbjerg mest. Dernæst er det Viby-Holme-Skåde og Århus Nord med Skejby som den fjerneste arbejdspladsmagnet, der præger billedet.

Midtbyen, dækket af de to gamle bysogne, Domsognet (med 312 arbejdspladser besat af folk fra vort område) og Vor Frue sogn (med 276), rummer en stor del af den offentlige administration, andre kontorer og mange forretninger. Så det er ganske naturligt, at de trækker mange folk til.

Nord for er det Aarhus Universitet og Kommunehospitalet, der trækker tallet op på 147. Og længere ud ad Randersvej er det i første omgang virksomheder på Christiansbjerg og ud til Danmarks Radio, der trækker 108 af sted fra Beder, Malling og Ajstrup, mens Skejby Sygehus og erhvervsbyggeriet ud mod Skejby får 79 på langfart.

Hvis vi vender blikket mod os selv og mod syd er tallene, opdelt på de to sogne, vist i følgende tabel:

Man er mere lokalt funderet i Malling end i Beder, og der er omtrent det samme antal, der drager fra Beder til Malling som omvendt. Bemærk den markante forskel for Odder. Naboskabet er tydelig for Malling, mens det set fra Beder har mindre betydning.