kjolhede

Årgang 12 - nr.3 - Maj 2000

"Borgmesteren" hedder Niels

Af Lene Aamand Sørensen

Vores område har fået ny "borgmester". Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd, som udgiver det blad, du har i hånden, fik ved generalforsamlingen i marts ny formand, nemlig Niels Kjølhede, som afløser Niels Blicher.

Ud over navnet har de to Niels'er også andet til fælles: Den nye formand er som sin forgænger ligeledes arkitekt, og han har også et stort behov for at få indflydelse på udviklingen af den egn, hvor han bor.

Niels Kjølhede flyttede fra Århus til Ajstrup for godt tre år siden med sin kone Helle Bundgaard og deres to børn, Christine på ni og Nikolaj på seks år.

Siden 1991 har han arbejdet i arkitektfirmaet Møller og Grønborg, i skoven lige nord for Beder, hvor han i løbet af de sidste tre år gradvist er blevet medejer af firmaet.

At flytte fra lejligheden på Østbanetorvet til det nedlagte landbrug i Ajstrup fik ham til at skifte fritidsinteresser fra vandpolo og sejlsport til hus og have. Mens han gik og rodede i haven blev han opmærksom på trafikken gennem landsbyen - og inden længe var han med til at starte en arbejdsgruppe i Ajstrup om trafik og den manglende stiforbindelse til skolen i Malling.

Familien stortrives i Ajstrup og er selvfølgelig med, når 45-50 børn og voksne i Ajstrup mødes på Ajstrup Gl. Skole en gang om måneden og spiser sammen. I landsbyen går han - meget passende, og kærligt ment - under navnet "Borgmesteren".

I forbindelse med pilotprojektet om lokal indflydelse meldte han sig til et par af Fællesrådets arbejdsgrupper, blandt andet trafikgruppen.

Niels Blicher, der har været Fællesrådets formand siden starten for 14 år siden, havde valgt at stoppe ved generalforsamlingen - men havde forinden sikret sig, at Niels Kjølhede, der er 41 år, ville stille op til forretningsudvalget, som repræsentant for Ajstrup-området.

- Men jeg blev da noget overrasket over, at jeg også skulle være formand, smiler Niels Kjølhede.

Han er nu trådt ud af arbejdsgruppen i Ajstrup, og lægger vægt på, at han er formand for hele området - og ikke blot er Ajstrups mand på tinge.

- Det fine ved Fællesrådet er, at det er upolitisk og bredt sammensat af alle lag i vores område. Det gør det lettere at forhølde sig til de lokale behov, mener han.

- En af mine visioner er, at flere er aktive i blandt andet Fællesbladet - og den lokale hjemmeside. Der er allerede nu kompetente folk i gang - men der er jo altid brug for flere, som kan bidrage med den viden, de nu har, siger han. Selv håber han også at kunne bidrage positivt til områdets udvikling.

- Som arkitekt skal du kunne få ideer og overskue processen og projektet og fastholde målet. Det vigtigste er at holde fast i sine mål og ikke sprede sig, understreger han, og hentyder både til hus og have derhjemme og til de lokale opgaver, som venter.

Læs også reportage om og referat af generalforsamlingen.

Niels Kjølhede